2,564
Dziś Wtorek
2024-03-05

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Łomiankach

Aktualizacja: dzisiaj11:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-03-05 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Łomiankach obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-05 godz: 12:31:57
2.Ilość wszystkich firm w Łomiankach wynosi: 6292
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Łomiankach wynosi: 3449
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-5 marzec 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Łomiankach, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostała działalność związana ze sportem. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Nauka języków obcych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Łomiankach za okres 1-5 marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
-1
2
Pozostała działalność związana ze sportem
-1
3
Nauka języków obcych
-1
4
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
-1
5
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
-1
6
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
-1
7
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
-1
8
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
0
9
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
0
10
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Łomiankach w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Łomiankach ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: