2,561
Dziś Wtorek
2024-03-05

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Łomiankach

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-05 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Łomiankach

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-05 godz: 8:24:07
2.Ilość wszystkich firm w Łomiankach wynosi: 6292
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Łomiankach wynosi: 3451
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Łomiankach, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Działalność związana z zarządzaniem funduszami to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Łomiankach – marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
1
2
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
1
3
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
1
4
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
1
5
Sprzedaż hurtowa skór
1
6
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
1
7
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
1
8
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
1
9
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
1
10
Produkcja wyrobów futrzarskich
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Łomiankach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Łomiankach prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: