2,561
Dziś Wtorek
2024-03-05

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w Łomiankach

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-05 Obecnie podmioty gospodarcze w Łomiankach planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-05 godz: 8:24:07
2.Ilość wszystkich firm w Łomiankach wynosi: 6292
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Łomiankach wynosi: 3451
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w Łomiankach, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych. W okresie 1-5 marzec 2024 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 1.
Drugie miejsce
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Instalowanie pożarowych systemów alarmowych. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w Łomiankach – marzec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych
1
2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
1
3
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
0
4
Usługi pracy społecznej i podobnej
0
5
Drogi dla taksówek
0
6
Roboty w zakresie burzenia
0
7
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
0
8
Meble
0
9
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
0
10
Roboty murarskie
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w Łomiankach planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w Łomiankach będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...