2,561
Dziś Wtorek
2024-03-05

Zobacz, na jakie produkty i usługi w Łomiankach obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-05 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w Łomiankach

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-05 godz: 8:24:07
2.Ilość wszystkich firm w Łomiankach wynosi: 6292
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Łomiankach wynosi: 3451
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w Łomiankach, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych. W okresie 1-5 marzec 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 16.
Drugie miejsce
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 9.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 56% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Różne produkty spożywcze. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 5.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w Łomiankach – marzec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych
-16
2
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-9
3
Różne produkty spożywcze
-5
4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-4
5
Specjalne usługi projektowe
-4
6
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
-4
7
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
-2
8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
-2
9
Roboty budowlane w zakresie budynków
-2
10
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
-2

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...