2,561
Dziś Wtorek
2024-03-05

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w Łomiankach

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-05 Jakich uprawnień w Łomiankach najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-05 godz: 8:24:07
2.Ilość wszystkich firm w Łomiankach wynosi: 6292
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Łomiankach wynosi: 3451
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w Łomiankach najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. W okresie 1-5 marzec 2024 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 0. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w Łomiankach widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 50% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w Łomiankach w okresie 1-5 marzec 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
0
2
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć
0
3
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
0
4
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
0
5
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów
0
6
Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
0
7
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0
8
Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
0
9
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
0
10
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas organizacji przyjęć
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w Łomiankach?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w Łomiankach?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info